I Herning Kommunes dagtilbud anvendes IT systemet Hjernen&Hjertet til at følge barnets udvikling.

 

Dagtilbuddene anvender følgende moduler: Rambøll Dialog, Rambøll Farvel og Goddag (tidligere Overgangsvurderingen) og Rambøll Sprog. Alle vurderinger foretages ved at fagfolk og forældre besvarer et spørgeskema – børnene besvarer ikke noget spørgeskema.

 

Rambøll Dialog er et refleksionsværktøj til at vurdere barnets sundhed, trivsel og kompetencer ift. de seks læreplanstemaer. Dialogvurderingen indeholder i alt 26 spørgsmål vedrørende disse emner og besvares af både fagfolk og forældre.

 

Rambøll Farvel og Goddag er et refleksionsredskab til at vurdere barnets robusthed og forandringsparathed i forbindelse med overgangen fra børnehaven til skole/SFO. Profilen består af 72 spørgsmål og besvares af både fagfolk og forældre, fra barnet er 4 år.

 

Rambøll Sprog vurderer sproglige kompetencer hos 2-årige, 3-årige, 4-årige og 5-årige. Forældrene har ved alle vurderingerne mulighed for at sige nej til vurderingen, men ved 3 års vurderingen siger dagtilbudsloven: kapitel 2 § 12. har forældre til børn, der har sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

 

Offentliggørelse af dagtilbuddets samlede data: De data, der generes i de tre moduler samles i en fælles kvalitetsrapport. Denne kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år i lige år, og skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. Det vil for eksempel sige, at det samlede billede af hvordan børnenes sproglige udvikling ser ud offentliggøres i dagtilbuddets kvalitetsrapporten. Det er således kun data på institutionsniveau der offentliggøres og aldrig på individniveau.

 

Samtykkerklæring til videregivelse af information til skolen: I begyndelsen af barnets dagtilbudstid udfylder alle forældre et digitalt kartotekskort i MitBarn. Her er det vigtigt, at man som forældre er bevidst om, at ved at vinge af i samtykkefeltet, giver man også samtykke til at data fra for eksempel Hjernen&Hjertet må overføres til skolen. Dette er for at sikre en god overgang for barnet fra dagtilbud til skole.

 

Her kan I se teksten fra MitBarn:

 

Videregivelse af oplysninger mellem dagpleje, institutioner og skole.
Jeg giver hermed tilladelse til, at dagplejekontoret, institutionspersonale og skolens personale, som led i deres samarbejde, må videregive nødvendige oplysninger om mit barn til hinanden i forbindelse med overgang til børnehave, ved skolestart samt ved fritidshjemstilbud. Der kan videregives fortrolige oplysninger om helbred, pædagogiske behov samt forældremyndighed og samværsaftaler.