Børnehuset Stjernen er virksomhedscenter

Politik for social ansvarlighed.


Alle kan blive ramt af sygdom, ulykker, nedslidning eller sociale omstændigheder, som gør en ude af stand til at passe et job på almindelige vilkår, heller ikke på deltid.

Men det betyder ikke, at den 30-årige udviklingshæmmede ikke er i stand til at give en hånd med. Eller at den 51-årige, som mistede en arm, ikke kan yde sit bidrag. Eller at den 43-årige kvinde, som efter mange års nedslidning på jobbet fik diskusprolaps i både nakke og lænd, skal sidde passivt hen resten af sit liv.

Et skånejob er for en person med varigt nedsat arbejdsevne. Ansættelsen sker på særlige vilkår ifølge overenskomsten for det pågældende område - det sociale kapitel. De særlige vilkår kan f.eks. være særlige funktioner, nedsat arbejdstid, flere pauser end normalt og individuel løn.


Arbejdsgivere og kolleger kan kræve det samme, som der kræves af alle andre medarbejdere på en virksomhed – blot inden for de rammer, en person i skånejob kan overkomme. Skånejobbere har det som alle andre mennesker. De kan li', at der bliver stillet krav til dem, fordi det betyder, at der forventes noget af dem, og andre regner med dem.


I Børnehuset Stjernen vil vi bidrage til at mennesker, der har et andet ståsted i livet fysisk og psykisk stadig kan fungere i samfundet og have en mening med livet.

Det handler om rummelighed ikke kun på arbejdspladsen, men også blandt vores brugere af institutionen. Det er ledelsens opgave at tilrettelægge arbejdsopgaverne således, at alle får optimalt udbytte af ordningen. Det er vigtigt at vi løbende får fulgt op på om ordningen fungerer til alles tilfredsstillelse. Derfor er det også vigtig at I som brugere af institutionen henvender jer, hvis I oplever situationer der ikke er hensigtsmæssige.


Har I ting der skal snakkes om, planlægges eller andet, har vi en klar forventning om, at det foregår med pædagogen eller medhjælperne på stuen, og ikke de folk vi har ansat på særlige vilkår.


Vores erfaring er, at disse mennesker er en stor hjælp i det daglige arbejde. Både socialt og praktisk og sammen med børnene, hvor de yder nærvær omsorg og tryghed. Der hvor vi ser at det bliver vanskeligt, er oftest i konfliktsituationer. Her præciserer vi vigtigheden af at man søger hjælp blandt ledelse, pædagoger eller medhjælpere. Det er vigtigt at præcisere at folk i skånejob, arbejdsprøvning eller arbejdspraktik ikke er en del af institutionens normering - de er ’ekstra hænder’ i institutionen.


Der er altså to ting i det her: Den ene handler om social ansvarlighed, den anden at vi får stor hjælp til i hverdagen at frigøre ressourcer, der kommer børnene til gode.


For at kunne fungere, er det vigtigt at alle der er omkring dem der er ansat på særlige vilkår, ser det som et fælles ansvar.

Vi handler altid ud fra at skabe de bedste rammer for børnene - Husk at jeres børn, et eller andet sted, også er vores børn, og dem vil vi selvfølgelig alt det bedste.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen