Procedure for madbestilling

 

Eftermiddagsmad i fritidshjemmet:

Prisen pr måned er 60 kr, beregnet som 3 kr pr dag i 20 dage pr måned (uanset hvor mange dage måneden har).

Der kan kun bestilles for en hel måned, og der kan allerede nu bestilles til resten af kalenderåret.

Dette foregår over en særskilt http-adresse, som er clearet til at kunne håndtere pengetransaktioner.

Det er den samme side som de af jer, der ønsker at bestille skolemad til jeres børn, skal benytte.

Det du / I gør er:

Klik ind på:

https://stjernen.skolemad.dk

    klik på "LOG ON"

    Klik på "ny bruger" nederst på siden. 

    Herfra bliver du guidet igennem at oprette konto, sætte penge ind mv.

    Derefter kan du bestille, og pengene bliver automatisk trukket for dét du bestiller.

NB: Når du "vælger klasse" for dit barn, vælger du "0.A/0.B/1.A/1.B...etc".Har I spørgsmål til dette er I velkomne til at komme i Stjernekøkkenet,
ringe på: 9628 6658 eller maile på: bhsmk@herning.dk.Med håb om et godt og konstruktivt samarbejde.
De bedste hilsner

Stjernekøkkenet v. Mette Kloppenborg.