Børnehuset Stjernen

Børnehuset Stjernen er en aldersintegreret institution, der rummer 40 børn i vuggestue, 150 børn i børnehave, 220 børn i fritidshjem 1 + 2, samt 140 pladser i junior- og ungdomsklub.

Institutionen er beliggende sammen med Tjørring Skole på Gilmosevej 20 i Tjørring.