Kommunikationsstrategi

Platforme:

 

Hjemmeside: Stjernen.herning.dk

Institutionens ansigt udadtil.

Indeholder politikker, principper, vedtægter, vejledninger, informationsfoldere, ledige stillinger, nyheder, fotos etc.

 

Intranet MitBarn/Nembørn: Mitbarn.herning.dk

Aktiviteter/Nemkalender

Opslag

E-post

Dagbøger

Nyheder

Foto

SMS

Invitationer

Madplaner

Madnet: Madnet.stjernen.dk

Bestilling af eftermiddagsmad i fritidshjemmet

Bestilling af frokostmåltid i skolen

Youtube: Youtube.com

Offentliggørelse af videoer på lukket kanal. Link til videoen sendes til forældre i en dagbog.

Opslag på døre/opslagstavler:

Bruges i enkelte tilfælde, ex. Ifm. Feriesedler, særlige arrangementer

 

Procedure i afdelingerne:

Vuggestue:

Opslag benyttes til nyhedsbreve, der sendes månedligt. Heri tidspunkter for aktiviteter.

Dagbøger sendes dagligt til stuens forældre

E-post bruges til personlige henvendelser til den enkelte forælder, da denne kun kan tilgås via NemId

Fotos offentliggøres flere gange ugentligt

SMS’er bruges til personlige henvendelser til den enkelte forældre. Ex. Informationer om et barn, påmindelse om kommende ture ud af huset etc.

Forældrearrangementer lægges i aktivitetskalenderen.

 

Børnehave:

Opslag benyttes til nyhedsbreve, der sendes 1-2 gange månedligt.
Aktiviteter offentliggøres i NemKalenderen til d. 1. i måneden

Dagbøger sendes dagligt til gruppens forældre

Fotos offentliggøres flere gange ugentligt

SMS’er bruges til personlige henvendelser til den enkelte forældre. Ex. Informationer om et barn.

 

Fritidshjem:

Opslag benyttes til nyhedsbreve, der sendes månedligt.

Aktiviteter offentliggøres i NemKalenderen til d. 1. i måneden

Dagbøger sendes ca. 2 gange ugentligt til gruppens forældre

Fotos og video offentliggøres ugentligt

Printet månedsplan/ugeplan udleveres til de ældste børn (3.-4. kl.), så børnene selv kan orientere sig om kommende aktiviteter.

 

Ledelsen:

Nyheder bruges til informationer med almen interesse.

Opslag bruges til informationer der har interesse internt i institutionen.

Invitationer bruges ifm. Valg til bestyrelsen

Madplaner bruges af køkkenet

 

Bestyrelsen:

Referater fra møder udsendes på MitBarn.

Bestyrelsesliste lægges på MitBarn under referater og på hjemmeside.

 

Forældreforeningen:

Hvordan informeres om arrangementer? Aftales fra gang til gang

Hvordan tilmeldes til arrangementer? Indbetaling i bank

Hvordan kontakter forældre forældreforeningen? Sættes på hjemmesiden.

 

Junior- & Ungdomsklubben:

Besøger klasserne (4.-6.) på Tjørring skole og udleverer foldere til børnene.

Udsender forældreinformation via SkoleIntra på Tjørring Skole og Lundgårdsskolen.

Informerer løbende via institutionens hjemmeside.

Sender information via SMS til de børn/unge og forældre der tilmelder sig telefonlisten.

Ønsker en digital platform hvor vi kan kommunikere direkte til de børn/unge, der er i målgruppen.
Vi vil ikke benytte Facebook, da det ifølge reglerne kun er unge over 13 år, der kan oprette en profil, og vi ønsker ikke at opfordre til at reglerne brydes.
Idéer fra bestyrelsen til en alternativ platform er velkomne!

 

Internt i institutionen:

NemBørn benyttes til al intern kommunikation ledelse og medarbejdere imellem.

 

Kommunikation fra forældrene:

 

Fra forældre til institution:

Fri og fravær skrives på MitBarn

Afhentningstider skrives på MitBarn

Aflevering- og afhentningstider i ferieperioder skrives på en seddel i caféerne/på stuen.

Forældresamtaler aftales på gruppen/stuen

Der kan sendes mail gennem MitBarn til ledelsen.

 

I fritidshjemmet sender forældrene e-post til både ledelse og personale. Dette er fint, da mange forældre ikke har deres daglige gang i institutionen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis den medarbejder man har sendt til – af den ene eller anden grund – ikke er på arbejde den pågældende dag, er der ikke andre der ser beskeden.
Ved vigtige henvendelser opfordrer vi derfor til, at kontakte fritidshjemmet telefonisk.

Retningslinier:

Video:

Ledelsen vil gerne have bestyrelsens tilkendegivelse om følgende formulering kan dække politikken på området…

Som institution vil vi gerne tilbyde, at der optages og offentliggøres små videosekvenser fra børnenes dagligdag i institutionen. En forudsætning for at det kan lade sig gøre, er at alle forældre på gruppen giver tilladelse til at børnene må videooptages. Årsagen til at vi kræver alles tilladelse er, at det kræver mange ressourcer, at gennemse samtlige videooptagelser og fravælge dem, hvorpå der er børn, der ikke må videooptages. Tilladelsen kan gives på barnets kartotekskort på MitBarn.

Netikette

På kartotekskortene på MitBarn krydser I af om vi i institutionen må tage fotos og video af jeres børn. Det har den altovervejende del af jer givet tilladelse til, og det er vi rigtig glade for. Det giver os mulighed for at dokumentere vores arbejde, fange de små vigtige øjeblikke i børnenes liv og give jer et indblik i hverdagen og pædagogikken her i huset.

Vi offentliggør fotos via MitBarn og vores hjemmeside - og videoer gennem en lukket konto på Youtube. Hjemmesiden er naturligvis offentlig tilgængelig, mens de andre platforme kun kan tilgås af forældre og personale tilknyttet institutionen.

Fotos og video vil i sagens natur ofte indeholde flere børn, og her opstår der et dilemma. For når først I har downloadet et foto eller hentet linket til en video, har I muligheden for at videregive det.

Den samme mulighed har man med et "gammeldags" printet foto, men i kraft af, at tingene nu er digitale, er man mere tilbøjelig til at dele det, fx. med familie og venner.

Vi er overbeviste om at tingene deles i en god mening, men også overbeviste om at der hersker forskellige holdninger i forældregruppen til, om man ønsker fotos og video af sit barn offentliggjort på nettet.

Derfor henstiller vi til, at I ikke deler og videregiver fotos og videoer, hvis de viser andre børn end jeres egne.

Hver forældre har ret til at vælge på deres egne vegne.